Diary, Journaling, Life, Poetry, Tagalog, Thoughts

Matuto Kang Magpalipad ng Saranggola

Everyone loves kites by Balakov

Matuto kang magpalipad ng saranggola.
Matuto ka at huwag mong pahahawakan sa iba,
baka mabitawan niya at tangayin
ng hangin at di niya habulin,
baka iwan niyang nakasabit sa sanga, o nakabitin
sa bakod o nag-kalat sa isang sulok.

Matuto kang magpalipad ng saranggola.
Matuto ka at huwag mong iiwan sa iba,
baka mapagod siya sa kakahawak at itali
niya kung saan at pagkatapos ay iwan
na mag isang lumalaban sa init at hangin
at pag bumagsak ay di niya pulutin.

Matuto kang magpalipad ng saranggola.
Matuto ka at kung tangayin ng hangin ay iyong habulin.
Matuto ka at kung bumagsak ay iyong pulutin.
Matuto kang magpalipad ng saranggola.
Matuto ka at kung magkaroon ng punit ay matutunan mong ayusin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s