Diary, Journaling, Life, Poetry, Tagalog, Thoughts

Matuto Kang Magpalipad ng Saranggola

Everyone loves kites by Balakov

Matuto kang magpalipad ng saranggola.
Matuto ka at huwag mong pahahawakan sa iba,
baka mabitawan niya at tangayin
ng hangin at di niya habulin,
baka iwan niyang nakasabit sa sanga, o nakabitin
sa bakod o nag-kalat sa isang sulok.

Matuto kang magpalipad ng saranggola.
Matuto ka at huwag mong iiwan sa iba,
baka mapagod siya sa kakahawak at itali
niya kung saan at pagkatapos ay iwan
na mag isang lumalaban sa init at hangin
at pag bumagsak ay di niya pulutin.

Matuto kang magpalipad ng saranggola.
Matuto ka at kung tangayin ng hangin ay iyong habulin.
Matuto ka at kung bumagsak ay iyong pulutin.
Matuto kang magpalipad ng saranggola.
Matuto ka at kung magkaroon ng punit ay matutunan mong ayusin.